Νέα

Πίνακας Δόξας

  • Πίνακας Δόξας
  • Ο Πίνακας της Δόξας δείχνει τους καλύτερους παίχτες και συμμαχίες στον κόσμο. Μόνο εκείνοι που θα βελτιώσουν τις πολεμική τους δύναμη και θα έχουν μάθει τακτικές για να πολεμήσουν τους εχθρούς τους θα μπορέσουν να διεκδικήσουν την θέση τους στον Πίνακα της Δόξας.

    Μετάβαση στον Πίνακα Δόξας