GREPOLIS

Κανόνες

§1) Εισαγωγή

Το Grepolis (το παιχνίδι) είναι ένα διαδικτυακό, πολλαπλής πλατφόρμας, παιχνίδι που αναπτύσσεται και διανέμεται από την InnoGames GmbH. Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς ως χρήστη (παίκτη) μέσω υπολογιστών, φορητές συσκευές, κονσόλες παιχνιδιών, σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο, εικονικά ή πραγματικά δίκτυα (μέσα σύνδεσης) και μπορείτε να παίξετε υπό συγκεκριμένους κανόνες (οι κανόνες) όπως αυτούς που ακολουθούν, ώστε να διασφαλιστεί ένα δίκαιο παιχνίδι για όλους τους παίκτες. Ως παίκτης του Grepolis, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό που θα σας δίνει πρόσβαση στους διάφορους servers (κόσμους παιχνιδιού) του παιχνιδιού. Οι Κανόνες καθορίζονται από την InnoGames και εφαρμόζονται από την ομάδα υποστήριξης και διαχείρισης της InnoGames (η ομάδα). Με την δημιουργία ενός λογαριασμού στο παιχνίδι, δεσμεύεστε να ακολουθείτε αυτούς τους κανόνες. Η Ομάδα θα διασφαλίζει ότι οι όροι των Κανόνων θα εφαρμόζονται, με προειδοποιήσεις και τιμωρίες (αποκλεισμοί). Ένας παίκτης που έχει αγοράσει χρυσό, υπόκειται εξίσου στους ίδιους κανόνες και τιμωρίες όπως όλοι οι άλλοι παίκτες.

§2) Χρήση Λογαριασμού

Κάθε παίκτης μπορεί να παίξει, σε κάθε Κόσμο, μόνο με έναν λογαριασμό. Δεν επιτρέπεται η χρήση λογαριασμών άλλων παικτών.

Ένας λογαριασμός μπορεί να δωριστεί σε άλλο άτομο, μόνο με την γραπτή συναίνεση της Ομάδας Διαχείρισης, η οποία όμως μπορεί να αρνηθεί την αλλαγή αυτή. Μόλις αυτό γίνει αποδεκτό, δεν μπορεί πλέον να ακυρωθεί.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό για οικονομικό όφελος.

Καθώς το παιχνίδι υπάρχει σε διάφορες εκδόσεις, οι παίκτες πρέπει να χρησιμοποιούν την γλώσσα της έκδοσης που παίζουν, δηλαδή στην συγκεκριμένη έκδοση την Ελληνική και αυτό έχει εφαρμογή, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, στα μηνύματα, προφίλ παίκτη και τα συναφή.

Η διαφήμιση οποιουδήποτε είδους δεν επιτρέπεται. Αυτό ισχύει και για την αποστολή ομαδικών μηνυμάτων.

Παραδείγματα:
 • Επιτρέπεται σε δύο παίκτες να χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα σύνδεσης, εφόσον ο κάθε παίκτης ελέγχει τις ενέργειες μόνο του καθορισμένου, γι' αυτόν, λογαριασμού.
 • Οι παίκτες που μοιράζονται τα ίδια μέσα σύνδεσης πρέπει να εφαρμόζουν τον κανόνα §3.
 • Απαγορεύεται να παίζετε για άλλον παίκτη ακόμα κι αν λείπει προσωρινά.
 • Απαγορεύεται να συνδέεστε στους λογαριασμούς άλλων παικτών.

§3) Κοινή χρήση μέσων σύνδεσης

Παίκτες που, εν γνώσει τους, μοιράζονται μία σύνδεση και/ή ένα υπολογιστή και διαχειρίζονται λογαριασμούς στον ίδιο κόσμο, πρέπει να δηλώσουν την κοινή τους σύνδεση (αυτό γίνεται από τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού).

Δεν επιτρέπεται σε παίκτες που μοιράζονται τα ίδια μέσα σύνδεσης να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους εντός του παιχνιδιού (αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, στις επιθέσεις, υποστηρίξεις, εξαπόλυση θεϊκών δυνάμεων, εμπόριο).

Οι παίκτες που μοιράζονται ένα μέσο σύνδεσης δεν μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον ίδιο τρίτο παίκτη (αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, στις επιθέσεις, υποστηρίξεις, εξαπόλυση θεϊκών δυνάμεων, εμπόριο), πριν την παρέλευση τουλάχιστον 48 ωρών μεταξύ των ενεργειών.

Εξαιρέσεις:
 • Εμπόριο μέσω προσφορών στο παζάρι.
 • Αποστολή πόρων σε Θαύμα.

§4) Τρόποι Συμπεριφοράς

Οι παίκτες θα πρέπει να συμπεριφέρονται στους άλλους παίκτες με σεβασμό και να επιδεικνύουν κόσμιο τρόπο συμπεριφοράς όταν παίζουν το παιχνίδι.

Το παιχνίδι απευθύνεται σε όλα τα άτομα άνω των 16 ετών και απαγορεύεται όποια συμπεριφορά ή/και υλικό το οποίο περιέχει, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, ύβρεις, πορνογραφικά στοιχεία, ακραίες πολιτικές θέσεις, ρατσιστικά στοιχεία, παράνομες ενέργειες και ουσίες.

Παραδείγματα:

Επιτρέπεται:
 • Να αποκαλείτε παίκτη noob (αρχάριο) και αντίστοιχες εκφράσεις.
 • Να εκβιάζετε έναν άλλον παίκτη για ύλες αλλά όχι για χρυσό και υπηρεσίες premium.
Απαγορεύεται:
 • Να ασκείτε βία ή να βλάπτετε άλλους παίκτες σωματικά ή ψυχολογικά.
 • Να ονομάζετε την συμμαχία σας με επιθετικούς ή ανάρμοστους όρους.
 • Να εξυμνείτε τρομοκρατικές ενέργειες ή αυτουργούς αυτών.
 • Να προσβάλλετε παίκτες μέσω του συστήματος μηνυμάτων του παιχνιδιού.
 • Να στέλνετε μηνύματα με σκοπό το spam.
 • Να αναρτάτε διαφημιστικούς συνδέσμους ή συνδέσμους αναφοράς.
 • Να κάνετε διακρίσεις ανάμεσα στους παίκτες που οφείλονται, στην καταγωγή, την φυλή, την θρησκεία, το φύλο, την σωματική τους αναπηρία, την ηλικία ή οτιδήποτε σχετικό.

§5) Εμπορία - Πώληση λογαριασμών

Δεν επιτρέπεται η αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή δωρεά λογαριασμών και μέρος αυτών εκτός των λειτουργιών του παιχνιδιού.

Παραδείγματα:

Επιτρέπεται:
 • Η εμπορία πόρων για χρυσό μέσω του παζαριού του παιχνιδιού.
 • Η εμπορία πόρων για πόρους μέσω του παζαριού του παιχνιδιού.
Απαγορεύεται:
 • Η διαπραγμάτευση με άλλους παίκτες, στοιχείων του λογαριασμού για χρυσό ή πόρους, όπως, χωρίς να περιορίζεται, στρατεύματα, πόλεις κ.α.
 • Η προσφορά ή η απόκτηση υπηρεσιών (προστασία, επιθέσεις κ.α.) ή προνομίων από άλλους παίκτες σε αντάλλαγμα με χρυσό.

§6) Προβλήματα Παιχνιδιού

Το παιχνίδι δεν αποτελεί ένα τελικό προϊόν και βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και βελτίωση και γι' αυτό είναι αναμενόμενο να παρουσιαστούν προβλήματα και δυσλειτουργίες. Η χρήση ή/και η εκμετάλλευση αυτών των δυσλειτουργιών προς όφελος ενός παίκτη απαγορεύεται. Αν βρεθείτε αντιμέτωποι με μία τέτοια δυσλειτουργία, θα πρέπει να την αναφέρετε στην Ομάδα Διαχείρισης.

§7) Αυτοματοποίηση λειτουργιών - Χρήση proxy

Το παιχνίδι είναι προορισμένο για λειτουργία σε κανονικούς φυλλομετρητές (browsers) χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων λειτουργιών. Οι παίκτες μπορούν να κάνουν χρήση μικροπρογραμμάτων αυτοματοποίησης(scripts) που έχουν αναρτηθεί σε συγκεκριμένο θέμα στο φόρουμ και έχουν αντίστοιχα εγκριθεί από την Ομάδα Διαχείρισης. Μέχρις ότου ένα script λάβει έγκριση δημοσίως από την Ομάδα Διαχείρισης, θεωρείται ως παράνομο και δεν επιτρέπεται η χρήση του.

Η χρήση διακομιστή μεσολάβησης (proxy) και οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συγκάλυψης της σύνδεσης του παίκτη με τους servers του Παιχνιδιού, απαγορεύεται. Εντούτοις οι παίκτες μπορούν σε ειδικές περιπτώσεις να αιτηθούν μία εξαίρεση.

§8) Διαγραφή Λογαριασμού

Οι λογαριασμοί μπορούν να διαγραφούν σε διάφορες περιπτώσεις (δείτε τα παραδείγματα που ακολουθούν), είτε αυτόματα, είτε μετά από αίτημα του παίκτη. Η αυτόματη διαγραφή ΔΕΝ πραγματοποιείται εφόσον είναι σε ισχύ λειτουργίες premium. Μόλις ο λογαριασμός διαγραφεί, δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησής του.

Παραδείγματα:
 • 30 ημέρες μη δραστηριότητας (η κατάσταση διακοπών δεν υπολογίζεται ως "μη δραστηριότητα").
 • Λογαριασμοί με μόνιμο αποκλεισμό.

§9) Δίκαιο και ισόνομο παιχνίδι

Το Grepolis είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι και τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης είναι οι διαιτητές. Οι διαφωνίες για τις παραβάσεις των κανόνων και τις αμφιλεγόμενες περιπτώσεις, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ομάδας Διαχείρισης και οι αποφάσεις της τελεσίδικες.

§10) Λοιποί Κανόνες

Η InnoGames μπορεί να αλλάξει μέρος ή το σύνολο (συμπεριλμβανομένης διαγραφής ή αλλαγής) λογαριασμών, κόσμων, διαμορφώσεων και άλλων πτυχών του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Κανόνων, σε οποιαδήποτε στιγμή θεωρήσει ότι επιβάλλεται. Μία τέτοια αλλαγή θα ανακοινώνεται με κατάλληλο τρόπο.

Έκδοση: Ιανούαριος 2015
© (Copyright) InnoGames GmbH 2015. All rights reserved.
Παίξε τώρα δωρεάν!